Smart Farming

บริการออกแบบติดตั้งระบบฟาร์มสมัยใหม่ ที่สามารถปลูกได้ในอาคาร และใช้แสงไฟทดแทนแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น แสง น้ำ  วัชพืช แบคทีเรีย เชื้อรา มลพิษต่างๆ เพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปี

แค่ห้องสี่เหลี่ยม คุณก็สร้างรายได้ได้เหมือนกัน

WHAT IS SMART FARM ?

Smart Farm – ระบบฟาร์มสมัยใหม่

Mini Harvest