ผู้ผลิตและพัฒนาระบบฟาร์มสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง[email protected]